Aktualności

Wybór wykonawcy - „Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania żywic w celu uzyskania właściwości antyelektrostatycznych”

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 29.06.2017 pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania żywic w celu uzyskania właściwości antyelektrostatycznych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2 na nabycie 12 środków trwałych na potrzeby projektu informujemy o dokonaniu wyboru wykonawcy.

Szczegóły znajdują się w załączonym protokole - protokół

Zapytanie o pojemność kotła destylarki próżniowej


Czy dopuszczalna jest mniejsza pojemność kotła destylarki próżniowej , o mniejszej wydajności z automatycznym napełnianiem zanieczyszczonym rozpuszczalnikiem.

Firma Laminopol udziela odpowiedzi:
Dopuszczamy zastosowanie mniejszych od wskazanych w zapytaniu urządzeń destylacyjnych o wydajności minimalnej 15l/h pod warunkiem zastosowania rozwiązań zapewniających automatyzację procesu destylacji (napełniających kocioł).

Wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową Hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno – biurową oraz budynku magazynu nadtlenków   

   W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 13.06.2017. na wykonanie robót budowlanych związanych z budową Hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno – biurową oraz budynku magazynu nadtlenków na potrzeby firmy Laminopol spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2 informujemy o dokonaniu wyboru wykonawcy.Szczegóły znajdują się w załączonym protokole.

Wybór wykonawcy

W nawiązaniu do zapytania:
Czy dopuszczalna jest mniejsza pojemność kotła destylarki próżniowej , o mniejszej wydajności z automatycznym napełnianiem zanieczyszczonym rozpuszczalnikiem.

Firma Laminopol udziela odpowiedzi:
Dopuszczamy zastosowanie mniejszych od wskazanych w zapytaniu urządzeń destylacyjnych o wydajnosci minimalnej 15l/h pod warunkiem zastosowania rozwiązań zapewniających automatyzację procesu destylacji (napełniających kocioł).

Zmiana zapytania ofertowego

 

W związku z wydłużającym się terminem rozpoczęcia prac budowlanych hali przeznaczonej pod środki trwałe Zamawiający informuje, że wydłuża termin na złożenie ofert. Tym samym zmianie uległy terminy realizacji zamówienia. Wszystkie zmiany zostały w zapytaniu zaznaczone kolorem czerwonym.

Zmiana zapytania ofertowego