Zapytania i odpowiedzi

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania o następującej treści:

Treść zapytania i odpowiedź

Załącznik