Laminopol Sp. z o.o. w 2002 roku w celu utrzymania wysokiej jakości sprzedawanych komponentów do produkcji laminatów oraz projektowania i produkowania wyrobów z laminatów poliestrowo-szklanych wdrożył normę PN-EN ISO 9001.

Ponadto w sierpniu 2015 roku Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A. w Gdańsku stwierdziło zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego System Zarządzania Jakością oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z wymaganiami z normą ISO 9001:2008 oraz PN-N-180001:2004.