Zmiana zapytania ofertowego

 

W związku z wydłużającym się terminem rozpoczęcia prac budowlanych hali przeznaczonej pod środki trwałe Zamawiający informuje, że wydłuża termin na złożenie ofert. Tym samym zmianie uległy terminy realizacji zamówienia. Wszystkie zmiany zostały w zapytaniu zaznaczone kolorem czerwonym.

Zmiana zapytania ofertowego