Wybór wykonawcy - „Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania żywic w celu uzyskania właściwości antyelektrostatycznych”

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 29.06.2017 pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania żywic w celu uzyskania właściwości antyelektrostatycznych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2 na nabycie 12 środków trwałych na potrzeby projektu informujemy o dokonaniu wyboru wykonawcy.

Szczegóły znajdują się w załączonym protokole - protokół