Nienasycone żywice poliestrowe są roztworami poliestru w monomerze. Najczęściej używanymi monomerami jest styren, zapewniający dobrą rozpuszczalność i małą lepkość roztworów poliestrów oraz dobrą jakość utwardzonego produktu.

Żywice poliestrowe są doskonałym materiałem konstrukcyjnym znajdującym szerokie zastosowanie w procesie laminowania. Wykazują doskonałą adhezję do rozmaitych wyrobów z tworzyw sztucznych, a także metalu i drewna. Zabezpieczają tworzoną powierzchnię przed działaniem promieniowania UV czy wnikaniem wody. W celu poprawy ich właściwości wytrzymałościowych, łączone są z różnego rodzaju zbrojeniami (m.in. włóknami i matami szklanymi).

Ich parametry mechaniczne pozwalają na szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym, stoczniowym (do produkcji kadłubów łodzi, statków i jachtów), samochodowym, czy przy budowie zbiorników. Służą również do aplikacji przy prowadzeniu działań remontowych i renowacyjnych.

Dla wielu zastosowań żywice są dodatkowo atestowane przez międzynarodowe Biura Certyfikacji, jak Lloyd’s Register, Det Norske Veritas, Germanisher Lloyd a z krajowych przez PZH, Polski Rejestr Statków.

W naszej ofercie znajdą Państwo żywice ortoftalowe, tereftalowe, izoftalowe, ISO/NPG oraz winyloestrowe, które ze względu na zastosowanie można podzielić na:

  • żywice do RTM/infuzji
  • żywice do odlewów
  • żywice ogólnego zastosowania
  • żywice o obniżonej emisji styrenu
  • żywice chemoodporne
  • żywice samogasnące
  • specjalne
  • żywice do wzmacniania płyt akrylowych

Posiadamy również inicjatory polimeryzacji do żywic poliestrowych (tzw. utwardzacze) oraz szeroką gamę inhibitorów, promotorów i przyspieszaczy kobaltowych.

W celu uzyskania odpowiedzi na interesujące Państwa zagadnienia związane z oferowanymi przez naszą firmę żywicami poliestrowymi oraz doborem odpowiedniego systemu do wybranego przez Państwa zastosowania, zapraszamy do kontaktu!