Żywice epoksydowe są rodzajem syntetycznych żywic, które modyfikowane są rozcieńczalnikami aktywnymi. Do tej grupy należą materiały, które cechują się zarówno doskonałymi własnościami przetwórczymi jak i mechanicznymi, posiadają sprawdzoną sprężystość, odporność na zgazowanie, doskonałą odporność na zmęczenie i twardość. 

Ze względu na posiadane właściwości znajdują szerokie zastosowanie przy wytwarzaniu mas posadzkowych, laminatów epoksydowo-szklanych na nośniku betonowym, drewnianym czy stalowym. Ze względu na zwiększoną odporność na hydrolizę, znajdują zastosowanie przy konstrukcji przybrzeżnych motorowych oraz żaglowych jachtów, które pozostają w wodzie przez dłuższy okres czasu. 

W swojej ofercie posiadamy również żywice epoksywinyloestrowe nazywane żywicami nowej generacji, które zapewniają wyższą reaktywność, łatwiejsze przetwórstwo, krótszy przedział czasowy od czasu żelowania do utwardzenia, redukcję pęknięć w wyniku nacisku, jaśniejszą barwę i dłuższy okres trwałości. Ponadto cechują się wysoką odpornością  na rozpuszczalniki i substancje chemiczne, zachowuje wytrzymałość i twardość w podwyższonych temperaturach oraz doskonałą odporność w środowiskach  kwasów utleniających. 

Żywice te można również stosować w przypadku zastosowań gdzie wymagane jest działanie wysokich temperatur, kontakt ze związkami chlorowanymi i żrącymi (m.in. do budowy zbiorników magazynujących odpady przemysłowe, kominów i ich przewodów, skruberów, powłok chemoodpornych w zbiornikach. 

Dlatego też mogą być poddawane następującym procesom:

  • laminowania ręcznego,
  • natrysku, 
  • pultruzji,
  • RTM.

Należy pamiętać, że niezbędną substancją wykorzystywaną przy tworzeniu laminatów epoksydowych są utwardzacze. W swojej ofercie posiadamy środki na bazie modyfikowanych cykloalifatycznych poliamin, odporne na działanie wilgoci i niskich temperatur.

W celu uzyskania odpowiedzi na interesujące Państwa zagadnienia związane z oferowanymi przez naszą firmę żywicami epoksydowymi oraz doborem odpowiedniego systemu do wybranego przez Państwa zastosowania, zapraszamy do kontaktu!