Oferujemy Państwu wszechstronny zakres płyt poliuretanowych wyciętych z bloków sztywnych pianek PUR. Posiadają one różnorodne gęstości mieszczące się w przedziale od 30-200 kg/m3, znajdujące zastosowanie jako materiał termoizolacyjny o niskiej wadze, szeroko stosowany w budownictwie m.in. przy tworzeniu izolacji dachów, powierzchni zarówno poziomych jak i pionowych.

Dysponujemy również poliuretanowymi systemami dwukomponentowymi do produkcji sztywnego piankowego tworzywa sztucznego o zamkniętych porach. Komponent A będący mieszaniną odpowiednich polioli i dodatków zmieszany w określonych ilościach stechiometrycznych z komponentem B w postaci izocyjanianów może być zastosowany m.in. do spieniania pustych przestrzeni po procesie odlewania, wylewania komór wypornościowych.

Dodatkowo polecamy specjalnie dedykowane do oferowanych produktów zewnętrzne środki rozdzielające do produkcji PUR.