Wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową Hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno – biurową oraz budynku magazynu nadtlenków   

   W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 13.06.2017. na wykonanie robót budowlanych związanych z budową Hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno – biurową oraz budynku magazynu nadtlenków na potrzeby firmy Laminopol spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2 informujemy o dokonaniu wyboru wykonawcy.Szczegóły znajdują się w załączonym protokole.

Wybór wykonawcy