W nawiązaniu do zapytania:
Czy dopuszczalna jest mniejsza pojemność kotła destylarki próżniowej , o mniejszej wydajności z automatycznym napełnianiem zanieczyszczonym rozpuszczalnikiem.

Firma Laminopol udziela odpowiedzi:
Dopuszczamy zastosowanie mniejszych od wskazanych w zapytaniu urządzeń destylacyjnych o wydajnosci minimalnej 15l/h pod warunkiem zastosowania rozwiązań zapewniających automatyzację procesu destylacji (napełniających kocioł).