Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018

Zakres certyfikacji obejmujący hurtownię główną w Redzikowie:
Sprzedaż hurtowa komponentów do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Produkcja, projektowanie i modyfikacja mieszanin żywicznych.