Ambicją naszej firmy jest realizacja działalności handlowej i produkcyjnej na najwyższym poziomie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezwzględnego bezpieczeństwa naszego zespołu.

Pragniemy być postrzegani jako rzetelny partner w biznesie, tak aby marka LAMINOPOL stała się synonimem jakości i niezawodności.

 

Wdrożony w naszej organizacji Zintegrowany System Zarządzania wg dwóch norm:

ISO 9001:2015 oraz ISO 45001:2018, służy realizacji niniejszej polityki.

Dzięki przyjętym zasadom Zintegrowanego Systemu Zarządzania, jako Zarząd spółki:

  • dbamy o zadowolenie naszych klientów

  • współpracujemy ze sprawdzonymi i wiarygodnymi dostawcami

  • rozszerzamy asortyment proponowanych wyrobów i usług, modernizujemy park maszynowy i infrastrukturę

  • zwiększamy świadomość zespołu pracowników w zakresie odpowiedzialności za wyroby i usługi oraz roli w kształtowaniu bezpiecznego środowiska pracy

  • poprzez zapewnienie konsultacji i współudziału pracowników, angażujemy ich w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy

  • spełniamy wymagania przepisów prawnych oraz innych, dotyczących naszej organizacji

  • zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy; dążymy do stałej poprawy stanu BHP aby zapobiegać wiązanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym

  • eliminujemy zagrożenia i ograniczamy ryzyka dotyczące BHP

  • ciągle doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania, zarówno w zakresie jakości jak i działań w zakresie BHP

 

Założenia Polityki ZSZ stanowią zobowiązanie wobec naszych klientów i są znane
i respektowane przez wszystkich pracowników LAMINOPOL Sp. z o.o.

 

Redzikowo 30.04.2021

 

„Dążymy do tego, aby być postrzeganymi przez klientów jako Organizacja w pełni profesjonalna, cechująca się uczciwością w prowadzonym biznesie.”

PREZES ZARZĄDU

Piotr Grzeszczak